colmi

newyddion

Smartwatch Pwysedd Gwaed COLMI i30 AMOLED

Mae Smartwatch Pwysedd Gwaed COLMI i30 yn ddyfais gwisgadwy ddiddorol gydag arddangosfa gyffwrdd AMOLED 1.3" a llawer o'r nodweddion iechyd safonol y byddech chi'n eu disgwyl. Ond fel mae'r enw'n awgrymu, mae'r oriawr smart hon yn perfformio'n well na Apple, Google/Fitbit ac eraill o ran cynhwysfawr mesur pwysedd gwaed Dyma fy adolygiad llawn.

Mae'r smartwatch pwysedd gwaed i30 yn un o'r smartwatches mwyaf unigryw i mi ddod ar ei draws ers tro.Mae ganddo gyfradd curiad y galon ac ymarfer corff, cwsg a hyd yn oed monitro cyfradd curiad y galon, ac wrth gwrs ei brif nodwedd yw swyddogaeth adeiledig sy'n monitro pwysedd gwaed.

Cyn belled ag y mae dyluniad yn mynd, gallwch weld ei fod yn oriawr ychydig yn swmpus, ac er nad wyf yn meddwl ei fod yn edrych yn wael, mae'n edrych yn hynod fodern mewn gwirionedd.Gallai hyd yn oed edrych ychydig yn swmpus os yw'ch arddwrn yn deneuach na fy un i.Fyddwn i ddim yn dweud ei fod yn oriawr hyll, ond os yw steil yn flaenoriaeth ar gyfer gwisgadwy, mae'n debyg na fyddwch chi'n creu argraff.

Ond, yn onest, os oes gennych ddiddordeb mewn monitor pwysedd gwaed fel hyn, mae'n debyg bod gennych fwy o ddiddordeb yn y nodweddion a'r cyfleustra na'i olwg.O ran cysur, nid yw hyn yn dda nac yn ddrwg.Maent yn gymharol drwm, ond nid yn rhy wahanol i rai o'r oriorau GPS trymach o Garmin neu Coros.Rwy'n credu y byddai'r i30 yn edrych yn llawer gwell na defnyddio rhai o'r opsiynau wyneb gwylio gwell.

Mae'r achos wedi'i wneud o aloi sinc, gallwch ddewis lliwiau eraill neu strapiau eraill, ac mae'r arddangosfa ei hun yn eithaf da mewn gwirionedd, mae'n sgrin gyffwrdd AMOLED gwydr cydraniad 1.3" 360x360, felly nid yw'n bendant yn ddrwg. Mae'n braf ei ddefnyddio. Pan fyddwch chi'n mynd i'r ddewislen i agor un o'r apps, mae'n ymatebol iawn.

Ar ôl i chi actifadu'r swyddogaeth pwysedd gwaed, canfûm, er mwyn cael y canlyniadau mwyaf cywir, ei bod yn well dal yr oriawr gydag o leiaf dri bys uwchben eich arddwrn, wedi'i chlymu'n weddol dynn, ac wrth gwrs, cadwch eich arddwrn yn braf ac yn hamddenol, ychydig yn is na lefel eich calon.

Wrth gwrs, ni fydd y pwysedd gwaed yn 100% yn gywir, ond dylai fod yn agos at gywirdeb sphygmomanometer meddygol.Yn bersonol, rwy'n meddwl ei fod yn ôl pob tebyg o fewn lwfans gwallau 5-10%, ac os cymerwch eich pwysedd gwaed yn rheolaidd i ddechrau, gallwch ddeall pa mor hawdd yw ei gael yn anghywir.I mi, mae bob amser wedi bod ychydig yn uchel, ond nid yn amlwg iawn, a nawr fy mod yn gwybod hynny, byddaf yn dod i arfer ag ef.

Nid oes llawer i'w ddweud am y smartwatch hwn.Os oes angen i chi fonitro'ch pwysedd gwaed bob dydd neu sawl gwaith i gadw golwg ar sut rydych chi'n gwneud a'ch bod chi eisiau'r cyfleustra o allu gwneud hynny heb fonitor pwysedd gwaed electronig, yna mae'r i30 Pwysedd Gwaed Smartwatch yn bendant yn werth eich sylw. .Amser post: Medi-07-2022